Parti Bilgileri
Parti Numarası Ürün Adı Katılımcı Sayısı Durum
25 İbreli Dikili Ağaç 0 Pazarlıkta
Boy Adet Miktar Teminat Tutarı Muhammen Bedel Pey Kapanış Tarihi
- 8732

3 Numaralı Bölme - 1021.960

Bölme Bilgileri

Birim Bölme Numarası Damga Numarası Meşcere Tipi Ürün Adı Adet Miktar
BERGAMA OİŞ 3 1604 ÇzMlc3,Çzc3 İbreli Dikili Ağaç 8732 1021.960
Bölme Numarası Harita Bağlantısı
3 Görüntülemek İçin Tıklayınız (Yeni Sayfada Görüntüle)
Beyan
Ağaç Cinsi 1. Çap Sınıfı 2. Çap Sınıfı 3. Çap Sınıfı 4. Çap Sınıfı Toplam
Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³)
Kızılçam 3436 842 169 26 4473
Meşe 4174 84 0 1 4259
Toplam
Deneme Ağacı Tespiti
Ağaç Cinsi Çap Kademesi D.K.G.H. (m³) Toplam Hacimdeki Yüzde Deneme Ağacı Hacmi (m³) Bir Ağacın D.K.G.H. Deneme Ağaç Sayısı Kesirli Deneme Ağaç Sayısı
Meşe 12-15.9 36
Kızılçam 12-15.9 20
Meşe 16-19.9 38
Kızılçam 16-19.9 46
Meşe 20-23.9 1
Kızılçam 20-23.9 7
Kızılçam 24-27.9 5
Meşe 24-27.9 0
Meşe 28-31.9 0
Kızılçam 28-31.9 4
Kızılçam 32-35.9 2
Kızılçam 36-39.9 2
Kızılçam 40-43.9 1
Kızılçam 44-47.9 1
Kızılçam 48-51.9 0
Kızılçam 52-55.9 0
Meşe 52-55.9 0
Kızılçam 56-59.9 0
Kızılçam 60-63.9 0
Kızılçam 64-67.9 0
Kızılçam 68-71.9 0
Kızılçam 72-75.9 0
Meşe 8-11.9 14
Kızılçam 8-11.9 7
Toplam - -
Deneme Ağacı Verim Yüzdesi
Ürün Miktar (m³) Yüzde Öngörülen Miktar (m³)
3.Sn.Kb.İn. Kızılçam Tomruk
Yapraklı Lif Yonga Odunu
Yapraklı Yakacak Odun
Kızılçam Kağıtlık Odun (M3)
2.Sn. Kızılçam Maden Direk
İbreli Yakacak Odun
İbreli Kabuklu Kağıtlık Odun (Ster)
İbreli Lif Yonga Odunu
3.Sn.Kb.Kl. Kızılçam Tomruk
3.Sn.Nb.İn. Kızılçam Tomruk
3.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk
Kızılçam Kl. Sanayi Odunu
Toplam

Yukarıda belirtilen bölme/bölmecigi temsil edecek sekilde tespiti yapılan deneme agaçlarının piyasa talepleri ve standardizasyon esaslarına göre yapılan degerlendirilmesi sonucu elde edilen ürün cinsleri miktarı DKGH'ne oranlanarak cins ve nevilere göre verim yüzdeleri belirlenmistir.Bu tutanakta belirtilen miktarların satıs sonucu çıkacak miktarlar açısından baglayıcılıgı yoktur.

Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı
Görüntüle
Veya
Dikili Ağaç Satışı Asgari İşçilik Oranı
Görüntüle
Veya