Parti Bilgileri
Parti Numarası Ürün Adı Katılımcı Sayısı Durum
26 İbreli Dikili Ağaç 0 Pazarlıkta
Boy Adet Miktar Teminat Tutarı Muhammen Bedel Pey Kapanış Tarihi
- 5236

15 Numaralı Bölme - 949.657

Bölme Bilgileri

Birim Bölme Numarası Damga Numarası Meşcere Tipi Ürün Adı Adet Miktar
BERGAMA OİŞ 15 1604 ÇzMlbc3,Çzc2,Çzcd3 İbreli Dikili Ağaç 5236 949.657
Bölme Numarası Harita Bağlantısı
15 Görüntülemek İçin Tıklayınız (Yeni Sayfada Görüntüle)
Beyan
Ağaç Cinsi 1. Çap Sınıfı 2. Çap Sınıfı 3. Çap Sınıfı 4. Çap Sınıfı Toplam
Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³)
Kızılçam 1326 1541 216 4 3087
Meşe 2066 83 0 0 2149
Toplam
Deneme Ağacı Tespiti
Ağaç Cinsi Çap Kademesi D.K.G.H. (m³) Toplam Hacimdeki Yüzde Deneme Ağacı Hacmi (m³) Bir Ağacın D.K.G.H. Deneme Ağaç Sayısı Kesirli Deneme Ağaç Sayısı
Meşe 12-15.9 17
Kızılçam 12-15.9 12
Meşe 16-19.9 18
Kızılçam 16-19.9 10
Kızılçam 20-23.9 10
Meşe 20-23.9 1
Kızılçam 24-27.9 9
Meşe 24-27.9 1
Kızılçam 28-31.9 10
Meşe 28-31.9 0
Kızılçam 32-35.9 4
Kızılçam 36-39.9 2
Kızılçam 40-43.9 2
Kızılçam 44-47.9 0
Kızılçam 48-51.9 0
Kızılçam 52-55.9 0
Kızılçam 8-11.9 6
Meşe 8-11.9 9
Toplam - -
Deneme Ağacı Verim Yüzdesi
Ürün Miktar (m³) Yüzde Öngörülen Miktar (m³)
Kızılçam Kl. Sanayi Odunu
Kızılçam Kağıtlık Odun (M3)
Yapraklı Yakacak Odun
3.Sn.Kb.İn. Kızılçam Tomruk
İbreli Lif Yonga Odunu
3.Sn.Kb.Kl. Kızılçam Tomruk
3.Sn.Nb.İn. Kızılçam Tomruk
İbreli Yakacak Odun
Yapraklı Lif Yonga Odunu
2.Sn. Kızılçam Maden Direk
İbreli Kabuklu Kağıtlık Odun (Ster)
Toplam

Yukarıda belirtilen bölme/bölmecigi temsil edecek sekilde tespiti yapılan deneme agaçlarının piyasa talepleri ve standardizasyon esaslarına göre yapılan degerlendirilmesi sonucu elde edilen ürün cinsleri miktarı DKGH'ne oranlanarak cins ve nevilere göre verim yüzdeleri belirlenmistir.Bu tutanakta belirtilen miktarların satıs sonucu çıkacak miktarlar açısından baglayıcılıgı yoktur.

Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı
Görüntüle
Veya
Dikili Ağaç Satışı Asgari İşçilik Oranı
Görüntüle
Veya