Parti Bilgileri
Parti Numarası Ürün Adı Katılımcı Sayısı Durum
27 İbreli Dikili Ağaç 0 Pazarlıkta
Boy Adet Miktar Teminat Tutarı Muhammen Bedel Pey Kapanış Tarihi
- 880

24 Numaralı Bölme - 550.296

Bölme Bilgileri

Birim Bölme Numarası Damga Numarası Meşcere Tipi Ürün Adı Adet Miktar
BERGAMA OİŞ 24 1286 Çzbc3,Çzcd2 İbreli Dikili Ağaç 880 550.296
Bölme Numarası Harita Bağlantısı
24 Görüntülemek İçin Tıklayınız (Yeni Sayfada Görüntüle)
Beyan
Ağaç Cinsi 1. Çap Sınıfı 2. Çap Sınıfı 3. Çap Sınıfı 4. Çap Sınıfı Toplam
Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³)
Kızılçam 0 573 276 24 873
Karaçam 0 4 3 0 7
Toplam
Deneme Ağacı Tespiti
Ağaç Cinsi Çap Kademesi D.K.G.H. (m³) Toplam Hacimdeki Yüzde Deneme Ağacı Hacmi (m³) Bir Ağacın D.K.G.H. Deneme Ağaç Sayısı Kesirli Deneme Ağaç Sayısı
Kızılçam 20-23.9 3
Karaçam 20-23.9 0
Karaçam 24-27.9 0
Kızılçam 24-27.9 3
Kızılçam 28-31.9 3
Kızılçam 32-35.9 3
Kızılçam 36-39.9 3
Karaçam 36-39.9 0
Kızılçam 40-43.9 2
Kızılçam 44-47.9 1
Kızılçam 48-51.9 1
Kızılçam 52-55.9 0
Kızılçam 56-59.9 0
Kızılçam 60-63.9 0
Kızılçam 64-67.9 0
Toplam - -
Deneme Ağacı Verim Yüzdesi
Ürün Miktar (m³) Yüzde Öngörülen Miktar (m³)
3.Sn.Ub.Kl. Kızılçam Tomruk
3.Sn.Kb.Kl. Kızılçam Tomruk
3.Sn.Kb.İn. Kızılçam Tomruk
Kızılçam Kağıtlık Odun (M3)
İbreli Kabuklu Kağıtlık Odun (Ster)
İbreli Lif Yonga Odunu
İbreli Yakacak Odun
2.Sn. Kızılçam Maden Direk
Kızılçam Sanayi Odunu
Toplam

Yukarıda belirtilen bölme/bölmecigi temsil edecek sekilde tespiti yapılan deneme agaçlarının piyasa talepleri ve standardizasyon esaslarına göre yapılan degerlendirilmesi sonucu elde edilen ürün cinsleri miktarı DKGH'ne oranlanarak cins ve nevilere göre verim yüzdeleri belirlenmistir.Bu tutanakta belirtilen miktarların satıs sonucu çıkacak miktarlar açısından baglayıcılıgı yoktur.

Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı
Görüntüle
Veya
Dikili Ağaç Satışı Asgari İşçilik Oranı
Görüntüle
Veya