Parti Bilgileri
Parti Numarası Ürün Adı Katılımcı Sayısı Durum Müşteri Satış Bedeli
29 İbreli Dikili Ağaç 1 Satıldı Malik GÜROL
Boy Adet Miktar Teminat Tutarı Muhammen Bedel Pey Kapanış Tarihi
- 662

26 Numaralı Bölme - 329.246

Bölme Bilgileri

Birim Bölme Numarası Damga Numarası Meşcere Tipi Ürün Adı Adet Miktar
BERGAMA OİŞ 26 1286 Çzc3 İbreli Dikili Ağaç 662 329.246
Bölme Numarası Harita Bağlantısı
26 Görüntülemek İçin Tıklayınız (Yeni Sayfada Görüntüle)
Beyan
Ağaç Cinsi 1. Çap Sınıfı 2. Çap Sınıfı 3. Çap Sınıfı 4. Çap Sınıfı Toplam
Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³)
Kızılçam 0 522 136 0 658
Karaçam 0 3 1 0 4
Toplam
Deneme Ağacı Tespiti
Ağaç Cinsi Çap Kademesi D.K.G.H. (m³) Toplam Hacimdeki Yüzde Deneme Ağacı Hacmi (m³) Bir Ağacın D.K.G.H. Deneme Ağaç Sayısı Kesirli Deneme Ağaç Sayısı
Karaçam 20-23.9 0
Kızılçam 20-23.9 3
Kızılçam 24-27.9 3
Karaçam 28-31.9 0
Kızılçam 28-31.9 3
Kızılçam 32-35.9 2
Karaçam 36-39.9 0
Kızılçam 36-39.9 2
Kızılçam 40-43.9 1
Kızılçam 44-47.9 0
Kızılçam 48-51.9 0
Toplam - -
Deneme Ağacı Verim Yüzdesi
Ürün Miktar (m³) Yüzde Öngörülen Miktar (m³)
2.Sn. Kızılçam Maden Direk
İbreli Kabuklu Kağıtlık Odun (Ster)
İbreli Yakacak Odun
3.Sn.Kb.İn. Kızılçam Tomruk
İbreli Lif Yonga Odunu
Kızılçam Kağıtlık Odun (M3)
Kızılçam Sanayi Odunu
3.Sn.Kb.Kl. Kızılçam Tomruk
3.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk
Toplam

Yukarıda belirtilen bölme/bölmecigi temsil edecek sekilde tespiti yapılan deneme agaçlarının piyasa talepleri ve standardizasyon esaslarına göre yapılan degerlendirilmesi sonucu elde edilen ürün cinsleri miktarı DKGH'ne oranlanarak cins ve nevilere göre verim yüzdeleri belirlenmistir.Bu tutanakta belirtilen miktarların satıs sonucu çıkacak miktarlar açısından baglayıcılıgı yoktur.

Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı
Görüntüle
Veya
Dikili Ağaç Satışı Asgari İşçilik Oranı
Görüntüle
Veya