Parti Bilgileri
Parti Numarası Ürün Adı Katılımcı Sayısı Durum
31 İbreli Dikili Ağaç 0 Pazarlıkta
Boy Adet Miktar Teminat Tutarı Muhammen Bedel Pey Kapanış Tarihi
- 3078

139 Numaralı Bölme - 2615.506

Bölme Bilgileri

Birim Bölme Numarası Damga Numarası Meşcere Tipi Ürün Adı Adet Miktar
ÇANDARLI OİŞ 139 2720 ÇzMlcd2,Çzd2 İbreli Dikili Ağaç 3078 2615.506
Bölme Numarası Harita Bağlantısı
139 Görüntülemek İçin Tıklayınız (Yeni Sayfada Görüntüle)
Beyan
Ağaç Cinsi 1. Çap Sınıfı 2. Çap Sınıfı 3. Çap Sınıfı 4. Çap Sınıfı Toplam
Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³)
Kızılçam 490 1013 564 488 2555
Meşe 162 273 80 8 523
Toplam
Deneme Ağacı Tespiti
Ağaç Cinsi Çap Kademesi D.K.G.H. (m³) Toplam Hacimdeki Yüzde Deneme Ağacı Hacmi (m³) Bir Ağacın D.K.G.H. Deneme Ağaç Sayısı Kesirli Deneme Ağaç Sayısı
Kızılçam 100-103.9 0
Kızılçam 104-107.9 0
Meşe 12-15.9 1
Kızılçam 12-15.9 4
Meşe 16-19.9 1
Kızılçam 16-19.9 5
Kızılçam 20-23.9 6
Meşe 20-23.9 2
Meşe 24-27.9 1
Kızılçam 24-27.9 6
Meşe 28-31.9 2
Kızılçam 28-31.9 5
Meşe 32-35.9 1
Kızılçam 32-35.9 4
Kızılçam 36-39.9 3
Meşe 36-39.9 1
Meşe 40-43.9 1
Kızılçam 40-43.9 3
Meşe 44-47.9 0
Kızılçam 44-47.9 3
Kızılçam 48-51.9 3
Meşe 48-51.9 0
Kızılçam 52-55.9 3
Meşe 52-55.9 0
Kızılçam 56-59.9 1
Meşe 56-59.9 0
Kızılçam 60-63.9 2
Kızılçam 64-67.9 1
Kızılçam 68-71.9 1
Kızılçam 72-75.9 1
Kızılçam 76-79.9 1
Kızılçam 80-83.9 1
Kızılçam 8-11.9 2
Meşe 8-11.9 1
Kızılçam 84-87.9 0
Kızılçam 88-91.9 0
Kızılçam 92-95.9 0
Kızılçam 96-99.9 0
Toplam - -
Deneme Ağacı Verim Yüzdesi
Ürün Miktar (m³) Yüzde Öngörülen Miktar (m³)
2.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk
Kızılçam İn. Sanayi Odunu
Yapraklı Lif Yonga Odunu
İbreli Lif Yonga Odunu
3.Sn.Kb.Kl. Kızılçam Tomruk
3.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk
Kızılçam Kl. Sanayi Odunu
2.Sn. Kızılçam Maden Direk
3.Sn.Kb.İn. Kızılçam Tomruk
Kızılçam Kağıtlık Odun (M3)
3.Sn.Nb.İn. Kızılçam Tomruk
Toplam

Yukarıda belirtilen bölme/bölmecigi temsil edecek sekilde tespiti yapılan deneme agaçlarının piyasa talepleri ve standardizasyon esaslarına göre yapılan degerlendirilmesi sonucu elde edilen ürün cinsleri miktarı DKGH'ne oranlanarak cins ve nevilere göre verim yüzdeleri belirlenmistir.Bu tutanakta belirtilen miktarların satıs sonucu çıkacak miktarlar açısından baglayıcılıgı yoktur.

Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı
Görüntüle
Veya
Dikili Ağaç Satışı Asgari İşçilik Oranı
Görüntüle
Veya