Parti Bilgileri
Parti Numarası Ürün Adı Katılımcı Sayısı Durum
32 İbreli Dikili Ağaç 0 Pazarlıkta
Boy Adet Miktar Teminat Tutarı Muhammen Bedel Pey Kapanış Tarihi
- 1327

144 Numaralı Bölme - 1396.516

Bölme Bilgileri

Birim Bölme Numarası Damga Numarası Meşcere Tipi Ürün Adı Adet Miktar
ÇANDARLI OİŞ 144 2720 Çzcd3 İbreli Dikili Ağaç 1327 1396.516
Bölme Numarası Harita Bağlantısı
144 Görüntülemek İçin Tıklayınız (Yeni Sayfada Görüntüle)
Beyan
Ağaç Cinsi 1. Çap Sınıfı 2. Çap Sınıfı 3. Çap Sınıfı 4. Çap Sınıfı Toplam
Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³)
Kızılçam 55 525 444 217 1241
Meşe 8 42 33 3 86
Toplam
Deneme Ağacı Tespiti
Ağaç Cinsi Çap Kademesi D.K.G.H. (m³) Toplam Hacimdeki Yüzde Deneme Ağacı Hacmi (m³) Bir Ağacın D.K.G.H. Deneme Ağaç Sayısı Kesirli Deneme Ağaç Sayısı
Kızılçam 100-103.9 0
Kızılçam 104-107.9 0
Meşe 12-15.9 0
Kızılçam 12-15.9 0
Meşe 16-19.9 0
Kızılçam 16-19.9 1
Kızılçam 20-23.9 3
Meşe 20-23.9 0
Kızılçam 24-27.9 3
Meşe 24-27.9 0
Kızılçam 28-31.9 3
Meşe 28-31.9 0
Kızılçam 32-35.9 3
Meşe 32-35.9 0
Kızılçam 36-39.9 3
Meşe 36-39.9 0
Kızılçam 40-43.9 3
Meşe 40-43.9 0
Kızılçam 44-47.9 2
Meşe 44-47.9 0
Meşe 48-51.9 0
Kızılçam 48-51.9 2
Meşe 52-55.9 0
Kızılçam 52-55.9 1
Kızılçam 56-59.9 1
Meşe 56-59.9 0
Kızılçam 60-63.9 1
Meşe 60-63.9 0
Kızılçam 64-67.9 1
Kızılçam 68-71.9 0
Kızılçam 72-75.9 1
Kızılçam 76-79.9 0
Kızılçam 80-83.9 0
Kızılçam 8-11.9 0
Kızılçam 84-87.9 0
Kızılçam 88-91.9 0
Toplam - -
Deneme Ağacı Verim Yüzdesi
Ürün Miktar (m³) Yüzde Öngörülen Miktar (m³)
3.Sn.Kb.İn. Kızılçam Tomruk
Kızılçam İn. Sanayi Odunu
2.Sn. Kızılçam Maden Direk
2.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk
İbreli Lif Yonga Odunu
3.Sn.Kb.Kl. Kızılçam Tomruk
3.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk
3.Sn.Nb.İn. Kızılçam Tomruk
Kızılçam Kağıtlık Odun (M3)
Kızılçam Kl. Sanayi Odunu
Toplam

Yukarıda belirtilen bölme/bölmecigi temsil edecek sekilde tespiti yapılan deneme agaçlarının piyasa talepleri ve standardizasyon esaslarına göre yapılan degerlendirilmesi sonucu elde edilen ürün cinsleri miktarı DKGH'ne oranlanarak cins ve nevilere göre verim yüzdeleri belirlenmistir.Bu tutanakta belirtilen miktarların satıs sonucu çıkacak miktarlar açısından baglayıcılıgı yoktur.

Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı
Görüntüle
Veya
Dikili Ağaç Satışı Asgari İşçilik Oranı
Görüntüle
Veya