Parti Bilgileri
Parti Numarası Ürün Adı Katılımcı Sayısı Durum
33 İbreli Dikili Ağaç 0 Pazarlıkta
Boy Adet Miktar Teminat Tutarı Muhammen Bedel Pey Kapanış Tarihi
- 3866

194 Numaralı Bölme - 3101.349

Bölme Bilgileri

Birim Bölme Numarası Damga Numarası Meşcere Tipi Ürün Adı Adet Miktar
ÇANDARLI OİŞ 194 2720 Çzcd2,Çzd3 İbreli Dikili Ağaç 3866 3101.349
Bölme Numarası Harita Bağlantısı
194 Görüntülemek İçin Tıklayınız (Yeni Sayfada Görüntüle)
Beyan
Ağaç Cinsi 1. Çap Sınıfı 2. Çap Sınıfı 3. Çap Sınıfı 4. Çap Sınıfı Toplam
Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³)
Kızılçam 152 2059 1268 387 3866
Toplam
Deneme Ağacı Tespiti
Ağaç Cinsi Çap Kademesi D.K.G.H. (m³) Toplam Hacimdeki Yüzde Deneme Ağacı Hacmi (m³) Bir Ağacın D.K.G.H. Deneme Ağaç Sayısı Kesirli Deneme Ağaç Sayısı
Kızılçam 12-15.9 1
Kızılçam 16-19.9 2
Kızılçam 20-23.9 8
Kızılçam 24-27.9 10
Kızılçam 28-31.9 12
Kızılçam 32-35.9 11
Kızılçam 36-39.9 9
Kızılçam 40-43.9 8
Kızılçam 44-47.9 5
Kızılçam 48-51.9 4
Kızılçam 52-55.9 3
Kızılçam 56-59.9 2
Kızılçam 60-63.9 1
Kızılçam 64-67.9 1
Kızılçam 68-71.9 1
Kızılçam 72-75.9 0
Kızılçam 76-79.9 0
Kızılçam 80-83.9 0
Kızılçam 8-11.9 1
Kızılçam 84-87.9 0
Kızılçam 88-91.9 0
Toplam - -
Deneme Ağacı Verim Yüzdesi
Ürün Miktar (m³) Yüzde Öngörülen Miktar (m³)
3.Sn.Kb.Kl. Kızılçam Tomruk
Kızılçam İn. Sanayi Odunu
2.Sn. Kızılçam Maden Direk
2.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk
3.Sn.Nb.İn. Kızılçam Tomruk
Kızılçam Kağıtlık Odun (M3)
3.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk
Kızılçam Kl. Sanayi Odunu
3.Sn.Kb.İn. Kızılçam Tomruk
İbreli Lif Yonga Odunu
Toplam

Yukarıda belirtilen bölme/bölmecigi temsil edecek sekilde tespiti yapılan deneme agaçlarının piyasa talepleri ve standardizasyon esaslarına göre yapılan degerlendirilmesi sonucu elde edilen ürün cinsleri miktarı DKGH'ne oranlanarak cins ve nevilere göre verim yüzdeleri belirlenmistir.Bu tutanakta belirtilen miktarların satıs sonucu çıkacak miktarlar açısından baglayıcılıgı yoktur.

Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı
Görüntüle
Veya
Dikili Ağaç Satışı Asgari İşçilik Oranı
Görüntüle
Veya