Parti Bilgileri
Parti Numarası Ürün Adı Katılımcı Sayısı Durum
34 İbreli Dikili Ağaç 0 Pazarlıkta
Boy Adet Miktar Teminat Tutarı Muhammen Bedel Pey Kapanış Tarihi
- 5140

236 Numaralı Bölme - 4098.755

Bölme Bilgileri

Birim Bölme Numarası Damga Numarası Meşcere Tipi Ürün Adı Adet Miktar
ÇANDARLI OİŞ 236 2720 Çzcd3 İbreli Dikili Ağaç 5140 4098.755
Bölme Numarası Harita Bağlantısı
236 Görüntülemek İçin Tıklayınız (Yeni Sayfada Görüntüle)
Beyan
Ağaç Cinsi 1. Çap Sınıfı 2. Çap Sınıfı 3. Çap Sınıfı 4. Çap Sınıfı Toplam
Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³)
Kızılçam 1143 1801 1355 725 5024
Meşe 84 24 7 1 116
Toplam
Deneme Ağacı Tespiti
Ağaç Cinsi Çap Kademesi D.K.G.H. (m³) Toplam Hacimdeki Yüzde Deneme Ağacı Hacmi (m³) Bir Ağacın D.K.G.H. Deneme Ağaç Sayısı Kesirli Deneme Ağaç Sayısı
Meşe 12-15.9 1
Kızılçam 12-15.9 9
Kızılçam 16-19.9 10
Meşe 16-19.9 0
Meşe 20-23.9 0
Kızılçam 20-23.9 10
Meşe 24-27.9 0
Kızılçam 24-27.9 9
Kızılçam 28-31.9 10
Meşe 28-31.9 0
Meşe 32-35.9 0
Kızılçam 32-35.9 9
Kızılçam 36-39.9 7
Meşe 36-39.9 0
Meşe 40-43.9 0
Kızılçam 40-43.9 7
Kızılçam 44-47.9 7
Meşe 44-47.9 0
Meşe 48-51.9 0
Kızılçam 48-51.9 7
Kızılçam 52-55.9 5
Meşe 56-59.9 0
Kızılçam 56-59.9 3
Kızılçam 60-63.9 3
Kızılçam 64-67.9 2
Kızılçam 68-71.9 1
Kızılçam 72-75.9 1
Kızılçam 76-79.9 0
Kızılçam 80-83.9 0
Meşe 8-11.9 1
Kızılçam 8-11.9 5
Kızılçam 84-87.9 0
Kızılçam 88-91.9 0
Toplam - -
Deneme Ağacı Verim Yüzdesi
Ürün Miktar (m³) Yüzde Öngörülen Miktar (m³)
Yapraklı Lif Yonga Odunu
2.Sn. Kızılçam Maden Direk
3.Sn.Nb.İn. Kızılçam Tomruk
Kızılçam Kağıtlık Odun (M3)
Kızılçam Kl. Sanayi Odunu
3.Sn.Kb.İn. Kızılçam Tomruk
Kızılçam İn. Sanayi Odunu
3.Sn.Kb.Kl. Kızılçam Tomruk
3.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk
2.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk
İbreli Lif Yonga Odunu
Toplam

Yukarıda belirtilen bölme/bölmecigi temsil edecek sekilde tespiti yapılan deneme agaçlarının piyasa talepleri ve standardizasyon esaslarına göre yapılan degerlendirilmesi sonucu elde edilen ürün cinsleri miktarı DKGH'ne oranlanarak cins ve nevilere göre verim yüzdeleri belirlenmistir.Bu tutanakta belirtilen miktarların satıs sonucu çıkacak miktarlar açısından baglayıcılıgı yoktur.

Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı
Görüntüle
Veya
Dikili Ağaç Satışı Asgari İşçilik Oranı
Görüntüle
Veya