Parti Bilgileri
Parti Numarası Ürün Adı Katılımcı Sayısı Durum Müşteri Satış Bedeli
32 İbreli + Yapraklı Dikili Ağaç 5 Satıldı Mahmut MERT
Boy Adet Miktar Teminat Tutarı Muhammen Bedel Pey Kapanış Tarihi
- 12532

319 Numaralı Bölme - 1711.031

Bölme Bilgileri

Birim Bölme Numarası Damga Numarası Meşcere Tipi Ürün Adı Adet Miktar
ANDIRIN OİŞ 319 1107 Çkcd/Mb3,Çkd1/MÇkbc3 İbreli + Yapraklı Dikili Ağaç 12532 1711.031
Bölme Numarası Harita Bağlantısı
319 Görüntülemek İçin Tıklayınız (Yeni Sayfada Görüntüle)
Beyan
Ağaç Cinsi 1. Çap Sınıfı 2. Çap Sınıfı 3. Çap Sınıfı 4. Çap Sınıfı Toplam
Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³)
Karaçam 1284 740 220 87 2331
Meşe 10201 0 0 0 10201
Toplam
Deneme Ağacı Tespiti
Ağaç Cinsi Çap Kademesi D.K.G.H. (m³) Toplam Hacimdeki Yüzde Deneme Ağacı Hacmi (m³) Bir Ağacın D.K.G.H. Deneme Ağaç Sayısı Kesirli Deneme Ağaç Sayısı
Meşe 12-15.9 100
Karaçam 12-15.9 12
Meşe 16-19.9 40
Karaçam 16-19.9 7
Karaçam 20-23.9 5
Karaçam 24-27.9 4
Karaçam 28-31.9 4
Karaçam 32-35.9 3
Karaçam 36-39.9 2
Karaçam 40-43.9 2
Karaçam 44-47.9 1
Karaçam 48-51.9 1
Karaçam 52-55.9 1
Karaçam 56-59.9 0
Karaçam 60-63.9 0
Karaçam 64-67.9 0
Karaçam 68-71.9 0
Karaçam 72-75.9 0
Karaçam 76-79.9 0
Karaçam 80-83.9 0
Karaçam 8-11.9 8
Meşe 8-11.9 77
Toplam - -
Deneme Ağacı Verim Yüzdesi
Ürün Miktar (m³) Yüzde Öngörülen Miktar (m³)
2.Sn. Karaçam Maden Direk
İbreli Lif Yonga Odunu
Karaçam Sanayi Odunu
3.Sn.Kb.Paç. Karaçam Tomruk
3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk
3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk
Yapraklı Lif Yonga Odunu
İbreli Yakacak Odun
2.Sn.Nb.Paç. Karaçam Tomruk
Toplam

Yukarıda belirtilen bölme/bölmecigi temsil edecek sekilde tespiti yapılan deneme agaçlarının piyasa talepleri ve standardizasyon esaslarına göre yapılan degerlendirilmesi sonucu elde edilen ürün cinsleri miktarı DKGH'ne oranlanarak cins ve nevilere göre verim yüzdeleri belirlenmistir.Bu tutanakta belirtilen miktarların satıs sonucu çıkacak miktarlar açısından baglayıcılıgı yoktur.

Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı
Görüntüle
Veya
Dikili Ağaç Satışı Asgari İşçilik Oranı
Görüntüle
Veya