Parti Bilgileri
Parti Numarası Ürün Adı Katılımcı Sayısı Durum Müşteri Satış Bedeli
33 İbreli Dikili Ağaç 1 Satıldı Erhan ÇINKIR
Boy Adet Miktar Teminat Tutarı Muhammen Bedel Pey Kapanış Tarihi
- 3479

349 Numaralı Bölme - 1262.182

Bölme Bilgileri

Birim Bölme Numarası Damga Numarası Meşcere Tipi Ürün Adı Adet Miktar
ÇATAK OİŞ 349 2743 Çzc3 İbreli Dikili Ağaç 3479 1262.182
Bölme Numarası Harita Bağlantısı
349 Görüntülemek İçin Tıklayınız (Yeni Sayfada Görüntüle)
Beyan
Ağaç Cinsi 1. Çap Sınıfı 2. Çap Sınıfı 3. Çap Sınıfı 4. Çap Sınıfı Toplam
Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³) Adet Miktar (m³)
Kızılçam 1652 1474 348 5 3479
Toplam
Deneme Ağacı Tespiti
Ağaç Cinsi Çap Kademesi D.K.G.H. (m³) Toplam Hacimdeki Yüzde Deneme Ağacı Hacmi (m³) Bir Ağacın D.K.G.H. Deneme Ağaç Sayısı Kesirli Deneme Ağaç Sayısı
Kızılçam 12-15.9 10
Kızılçam 16-19.9 16
Kızılçam 20-23.9 7
Kızılçam 24-27.9 8
Kızılçam 28-31.9 8
Kızılçam 32-35.9 7
Kızılçam 36-39.9 5
Kızılçam 40-43.9 2
Kızılçam 44-47.9 1
Kızılçam 48-51.9 0
Kızılçam 52-55.9 0
Kızılçam 60-63.9 0
Kızılçam 8-11.9 7
Toplam - -
Deneme Ağacı Verim Yüzdesi
Ürün Miktar (m³) Yüzde Öngörülen Miktar (m³)
3.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk
İbreli Lif Yonga Odunu
3.Sn.Kb.Paç. Kızılçam Tomruk
Kızılçam Sanayi Odunu
3.Sn.Nb.İn. Kızılçam Tomruk
2.Sn. Kızılçam Maden Direk
Toplam

Yukarıda belirtilen bölme/bölmecigi temsil edecek sekilde tespiti yapılan deneme agaçlarının piyasa talepleri ve standardizasyon esaslarına göre yapılan degerlendirilmesi sonucu elde edilen ürün cinsleri miktarı DKGH'ne oranlanarak cins ve nevilere göre verim yüzdeleri belirlenmistir.Bu tutanakta belirtilen miktarların satıs sonucu çıkacak miktarlar açısından baglayıcılıgı yoktur.

Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı
Görüntüle
Veya
Dikili Ağaç Satışı Asgari İşçilik Oranı
Görüntüle
Veya